Grazeo

Welkom terug!

Inloggen

Wachtwoord vergeten? Wachtwoord resetten

Niet geregistreerd? Registreer nu!

U moet alle velden invullen
x

Registreer als affiliate

Registreren

Niet een affiliate? Registreer als zakelijke gebruiker!

U moet alle velden invullen
x

Registreer jouw bedrijf

Registreren

Geen zakelijke gebruiker? Registreer als affiliate!

x

Bericht verzonden!

Een activatiemail is zojuist verstuurd

Controleer nu je inbox en mogelijk je spamfolder

X

Oh nee!

Wachtwoord vergeten?

Vul je E-mail in om je wachtwoord te herstellen

Daar ging iets fout!
X

Bericht verzonden!

Een herstel E-mail is zojuist verzonden

Controleer nu je inbox en mogelijk je spam folder

X

Safety and Privacy

We doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer je gegevens bij ons achterlaat, wil je niet dat er pottenkijkers zijn die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Dat snappen wij. We vragen wel een aantal gegevens van je, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens dit zijn en waarvoor we ze gebruiken lichten we hieronder toe. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.

 • 1 Inleidende bepalingen

  Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Groningen aan de H.W. Mesdagstraat 4-A (9718 HG), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 68263244 en draagt de naam Grazeo. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@grazeo.nl en telefonisch via 085 3015266.

  In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

  Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 november 2019.

 • 2 Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van           persoonsgegevens

  Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het functioneren van het platform van Verantwoordelijke, waaronder inbegrepen het plaatsen van producten en het laten uitbetalingen van vergoedingen.

  Bij het registreren wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn een naam, een adres, een gebruikersnaam, een wachtwoord en indien nodig een bankrekeningnummer. 
Daarnaast IP-adressen van gebruikers verzameld, alleen indien strikt noodzakelijk voor het functioneren van het platform, te weten voor het registeren van een aankoop. Via het registratieformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor het functioneren van het platform, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

  De persoonsgegevens worden opgeslagen totdat het account wordt verwijderd of 1 jaar na de laatste keer inloggen. De ordergegevens, te weten het IP-adres van de koper, worden voor een termijn van 10 jaar opgeslagen.

 • 3 Cookies

  Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 • 4 Verwijzing naar andere websites

  Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

  Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 • 5 Doorgifte aan verwerkers en derden

  Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt en de accountant van Verantwoordelijke. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

  Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 • 6 Beveiliging

  Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Tevens maakt Verantwoordelijke gebruik van een encryptie op wachtwoorden.

  Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.

 • 7 Uw privacyrechten

  U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening.

  Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Indien u verwijdering wenst van uw persoonsgegevens, kunt u uw account opzeggen, onder de voorwaarde dat openstaande facturen zijn voldaan.

  Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@grazeo.nl.

  Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

  U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@grazeo.nl.

Bedankt voor het melden!

Jouw melding is verstuurd. Onze ontwikkelaars pakken jouw melding zo spoedig mogelijk op.

X

Fout rapporteren

Vul onderstaande velden zo veel mogelijk in zodat wij een probleem zo snel mogelijk kunnen verhelpen

Versturen Het rapport is zojuist verzonden! U moet alle velden invullen
x